Chleb Bawarski 600g

Chleb Bonivital 500g

Chleb dla diabetyków 400g

Chleb Domowy 800g

Chleb Fitness 400g

Chleb Floriański 550g

Chleb forma wiejski 500g

Chleb Graham 300g

Chleb Graham
z Ziarnami 400g

Chleb Jogging 400g

Chleb Kanapkowy
Pełnoziarnisty 550g

Chleb Kartuski 500g

Chleb Kartuski
z Makiem 500g

Chleb Kiełek500g

Chleb Kracher 530g

Chleb Magnus 400g

Chleb Malmon 500g

Chleb Masłyk 500g

Chleb Mini forma Wiejski 300g 

Chleb Mączny 500g

Chleb Magnat 500g

Chleb Orkiszowy400g

Chleb ProBody 400g

Chleb Pszenno-Kukurydziany 400g

Chleb 
Pradawne Zboża 600g

Chleb Razowy 500/800g

Chleb Razowy
100% z Żytem 1000g

Chleb Razowy
Na Miodzie 500g

Chleb Razowy
Słonecznik 500/800 g

Chleb Razowy
Wieloziarnisty 500/800g

Chleb Razowy
z Dynią 500g

Chleb Razowy
z Siemieniem 500g

Chleb Razowy
z Żurawiną 500g

Chleb Razowy
ze Śliwką 500g

Chleb Razowo-Żytni 650g

Chleb swójsczi z bulwama 900g

Chleb
Serowo-Słonecznikowy 450g

Chleb Tostowy 500g

Chleb Turecki 500g

Chleb Turecki
z Sezamem 500g

Chleb Warzywniak 450g

Chleb Wiejski
Okrągły 1600g

Chleb Włoski 300g

Chleb Włoski
na Zakwasie 500g

Chleb z Dynią 400g

Chleb z Makiem 300/750g

Chleb z Ziarnem 400g

Chleb Zakopiański 400g

Chleb ze Słonecznikiem 450g

Chleb Św. Hildegardy 400g

Chleb Żytni
ze Słonecznikiem 500g

Chleb Żytni
Całe Ziarno 700g

Chleb Żytni
Kaszubski 750g

Chleb Żytni
Koszykowy 550g

Chleb Żytni
Pełnoziarnisty 500g

Chleb Żytni
Wyborowy 500g

Chleb Żytni
z Dynią 500g

   

Chleb Żytni
z Żurawiną 500g